fredag 8 april 2016

Fåglar

I dag (fredag) ska ni jobba med presentationer av era fåglar. Presentationen ska vara på 2-4 presentationssidor per elev och fågel.

Grey Heron - Héron gris

Vad är viktigt och bra att ha med i en presentation av (vatten-)fåglar?

Här kommer några förslag på vad ni kan ta upp:
 • Förslag på vad ni kan ha på er första bild i presentationen: Visa bilden på er fågel! (D v s den bild, som ni utgick från när ni började med ert hantverk.)
 • Vad heter fågeln?
 • Hur stor är den när den är fullvuxen?
 • Hur gammal brukar den kunna bli?
 • Hur ser äggen ut och hur många ägg lägger den?
 • När kläcks fågelungarna?
 • Var lever den?
 • Vad äter den?
 • Förslag på vad ni kan ha på er sista bild i presentationen: Visa hur er egentillverkade fågel ser ut!

Har ni andra förslag på intressanta fakta om era fåglar?

***

Utdrag från Skolverket kopplat till uppgiften:

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, lyssna, skriva och läsa. De ska också ges tillfälle att använda digitala verktyg i samband med detta.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget.
 2. Förmåga att läsa och reflektera över olika texter från olika medier.
 3. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
 4. Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.

Undervisningen i kursen Svenska ska behandla följande centrala innehåll:


 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar samt texter.
 • Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.

Betyget A

Eleven skriver texter som är tydliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om olika typer av texter från olika medier.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information för eleven utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.