torsdag 19 maj 2016

Arbetsliv, del 2

Här kommer några exempel på tillfällen då vi fått ny kunskap och erfarenheter kring arbetsliv ...

APL (arbetsplatsförlagt lärande) - hjälp mig att komplettera här!
 • Tanja på NordHSytt (ht 2015, handledare Helén) och Backstugan (vt 2016, handledare Åsa)
 • Roger på Brunnshallen (ht 2015 handledare Peter) och XL Bygg (vt 2016, handledare Pia)
 • Lukas på JHL i Tommarp (vt 2016, handledare Lars)
 • Marcus på Simrislund (ht 2016) och Österlen Fritid (vt 2016)
 • Janet på Märkesbutiken (ht 2015), 1910 Simrishamns modehus (vt 2016)
 • Jennifer: Jysk, bilvård, hundpassning och Unikum


För att bättre komma ihåg var du har varit, när du var där och vad du lärt dig där:
 1. Skriv om dina APL-platser! 
 2. Lägg dina presentationer både på din egen blogg och på vår gemensamma blogg (den här bloggen). 
Här kan du läsa exempel på hur en sådan presentation kan se ut:
Uppgift:

 1. Var vill ni göra APL nästa år?Arbetsträning/företagande på skolan:


Nationella programmet och IV på gymnasie by cwasteson, on Flickr
Uppgift:

 1. Fler idéer på jobb man kan utföra på skolan?
 2. Fler idéer på vad man kan träna på inför att man ska söka jobb efter skolan?


Studiebesök/utflykter:

Uppgift:

 1. Kommer du på något studiebesök som vi gjort det här läsåret men som jag glömt skriva upp i listan?
 2. Vilka studiebesök vill ni göra nästa år?

Svar: Besöka en kennel/hunduppfödare.

Gäster:

Vilka gäster vill ni att vi bjuder in nästa år?


Tillverka på beställning/till försäljning:Uppgift:

 1. Vad vill ni tillverka nästa år? Ge förslag!Projekt


Uppgift:

 1. Vilka projekt har varit roligast och mest lärorika? 
 2. Vad vill vi göra i framtiden?


______________________________________

Samhällskunskap
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att besöka och studera olika verksamheter i närsamhället. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper och uppfattningar i ämnet såväl muntligt och skriftligt som med hjälp av digitala verktyg.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om samhället och människors livsvillkor i samhället.
 2. Förmåga att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna.
 3. Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.
 4. Förmåga att söka, värdera och använda information från olika källor.
 5. Kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivets villkor.

Centralt innehåll i Samhällskunskap 1:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
 • Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
 • De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
 • Arbetsmarknaden och hur den fungerar, till exempel anställningsvillkor och fackföreningar. Hur arbetet regleras genom arbetsrätt. Arbetsmiljön och dess betydelse.

Kunskapskrav för betyget A i Samhällskunskap 1:

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om demokrati och ger några exempel på mänskliga rättigheter.
Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett utvecklat sätt. När eleven söker information använder eleven några källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven ger några exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.